Reseptimuutokset ovat mahdollisia.
Tarkista ainesosatiedot aina pakkauksesta.

Receptförändringar är möjliga.
Förpackningens ingrediensförteckning ger alltid den korrektaste informationen om innehållet.